..^.^..  นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี  ..^.^..

 

90.0 Sport Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
95.5 Virgin Hitz
101.5 วิทยุจุฬา

 

นางสาวฐิติพร   หงษ์โต
สมาชิกเครือข่ายครูดี
สารจากผู้อำนวยการ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด

 

   ประวัติโรงเรียน

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   แผนผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โรงเรียนวิถีพุทธ

 พันธมิตรของโรงเรียน

bullet_star.gif ค่ายลูกเสือครูเชึยร

 กิจกรรมชาวบรรหาร 5

christmas.gif

..

ball.gif

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
 เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2557   ในเวลา  09.00 น.    ท่าน ผู้อำนวยการ ฐิติพร   หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  เพื่อจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี    เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  ในงานนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบทุนการศึกษานักเรียนดีของแต่ละห้องเรียน     เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กดีศรีบรรหารฯ 5  ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนดีเท่านั้นที่จะได้รับทุน  การเป็นคนดีสมควรที่จะได้รับรางวัลและการยกย่อง เช่นกันซึ่งปัจจุบันสังคมกำลังต้องการเป็นอย่างมาก  .......

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

สังสรรค์  ผูกพันใจ  ขอให้โชคดี

GOOD LUCK

24  กุมภาพันธ์  2557  

         โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง ครูจีน Miss Sudan  ครูฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีน   และนักศึกษาฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์)  วิทยายาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรีที่มาอยู่กับเรา เป็นเวลา 1 ปี เต็ม  ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ๆ  กลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนของชาติต่อไป....

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2556
       เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์   2557   ในเวลา  13.00  น.   ท่าน รองฯ ชวัติ  ชโลธร  รักษาการรอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 2556  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่นพิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ปาฐกถาธรรม โดย พระอารย์สมชาย  มนาโป  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป

 


 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

"บรรหาร 5 นิทรรศ ครั้งที่ 9 "

เมื่อวันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์ 2557   ท่าน ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม. เขต 9 รักษาการ ผอ.  สพม. เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "บรรหาร 5 นิทรรศ  "  ครั้งที่ 9    ณ อาคาร 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย  ทั้งด้านวิชากการ  กีฬา  บรรยายธรรม  มารยาทไทย  คัดลายมือ  ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ตอบปัญหาอาเซียน คิดเลขเร็ว  วาดภาพ  ร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ฯลฯ    บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง..


                  
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

ball.gif

กิจกรรมทอดผ่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  โดยได้รับความอนุเคราาะห์จาก  ท่านพระครูสุวรรณชินวัฒน์  รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และคุณบุษบา  จันทร์สว่าง  ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ในการนี้คณะครูและนักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมกันทำบุญจัดพุ่มผ้าป่า  กันทุกห้องทุกชั้น  มีการแห่พุ่มผ้าป่ากันอย่างสนุกสนาน  ในงานนี้ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานควบคู่กันไป

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

ball.gif

กีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 42
 " สุพรรณบุรีเกมส์ "
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต และท่านรองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร  ได้รับเกียรติจากจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 42  สุพรรณบุรีเกมส์ ณ โรงยิมนาสติก โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ 5 - 15  มกราคม  2557 คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเติมที่ในการจัดเตรียมสนาม การตกแต่ง  รวมทั้งพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2557  ที่ผ่านมา  และได้รับเกียรติ จากท่าน รองฯ บำรุง  เสียงเพราะดี   รองฯผอ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกียรติ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร จาก สพม. เขต 9  ให้เกียรติร่วมงาน  ตลอดจนนักกีฬายิมนาสติกจาก 77  จังหวัด ผู้ควบคุมทีม  คณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  พิธีเปิดจะตระการตาขนาดไหนเชิญชมกันเองนะครับ....

ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

HAPPY NEW YEAR 2014
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ได้จัดกิจกรรม งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557   เหมือนทุก ๆ ปี  มีกิจกรรมหลากหลายให้สนุกสนานกัน ปีนี้ ใครจะพิชิตรับรางวัลใหญ่ของทางโรงเรียนไปลุ้นกันเองนะครับ.....
  


   
ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 spark.gif

§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÈÔÅ»Ëѵ¡ÃÃÁ¹Ñ¡àÃÕ¹ÃдѺภาคกลางและภาคตะวันออก ¤ÃÑ駷Õè 63

àÁ×èÍÇѹ·Õè  24 - 26  ธันวาคม  2556   จังหวัดเพชรบุรี  ประจวบฯ  สมุทรสงครามและสมุทรสาคร
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ระดับชั้น ม.1-ม.3ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน...ด้วยครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
 "พิกุลเกมส์  ครั้งที่ 27"

เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556  ท่าน ผู้ใหญ่สาธิต   จิวเจริญกาล  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2556  พิกุลเกมส์  ครั้งที่  27  ณ สนามหน้าอาคาร 3  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้การต้อนรับ   ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย  อาทิเช่น  การประกวดขบวนพาเหรด    ประกวดเต้นแอโรบิก  และกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราลูกเเขียว - เหลือง รอคอย    ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 spark.gif

วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๖  ท่าน  ผอ.  ฐิติพร  หงษ์โต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาส  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ท่าน รตต. สุทิน  หงีวังตะกู  รองฯ สว(ป)  สภ.บางตาเถร  ให้เกียรติร่วมในพีธีและร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๙ รูป  เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทุก ๆ คน  ท่านได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนทุกคนให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ   และได้ร่วมกันฟังธรรมจากพระคุณเจ้า  และร่วมกันทอดผ้าป่า  และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาด เขตพื้นที่รับผิดชอบ  ห้องเรียนและอาคารเรียนต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อแห่งปวงชนชาวไทย ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ball.gif

วันวชิราวุธ
25  พฤศจิกายน 2556

ท่าน รองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก   พร้อมกันนั้นได้นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ให้กองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของเราได้คิดทบทวนและระลึกถึงพระองค์ท่าน   และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง   เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

วันที่  ๒๘-๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖

ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร     อ.บ้านลาด   จ.เพชรบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองฯ มนตรี  อวชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกิจกรรมรอบกองไฟ และได้รับการต้อนรับจากครูเชียรเจ้าของค่าย พร้อมทั้งวิทยากรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการ   ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของเราได้รับความรู้ทักษะทางลูกเสือ และสนุกสนานควบคู่กันไป

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

  โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า   ครั้งที่ 16   

ประจำปี 2556 

เมื่อวันที่  13 - 19  ตุลาคม  2556  ที่ผ่านมา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ได้จัดให้มีการติว  GAT  ,  PAT  ให้กับนักเรียนชั้นม.6  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต   กับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า   ครั้งที่ 16   ประจำปี 2556   โดยทีมติวเตอร์ชื่อดังจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา     บรรยากาศแบบสนุกสนานและเป็นกันเองและได้ความรู้มากมายจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์วิทยากร   นักเรียนของเราก็ตั้งอกตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก   เพื่อมุ่งหวังจะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่ตนเองชอบ  ในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้  ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุก ๆ คน นะครับ....

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...christmas_hot.gif


ball.gif

                                  การอบรมนักเรียนแกนนำเตือนใจวัยใส

 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  2556   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำเตือนใจวัยใส  ป้องกันภัยท้องก่อนวัยอันสมควร  ให้กันนักเรียนแกนนำ  จำนวน  75  คน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  และโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้  และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับแกนนำของเรา  พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองควบคู่กันไปด้วย   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...canvas_hot.gif
 star01.gif

เมื่อวัน์ที่ 20  ก.ย. 2556  ที่ผ่านมาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน   ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   ชิงโล่ห์รางวัลและเงินรางวัล มากมาย  แบ่งการประกวด ออกเป็น 2  ระดับ  คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ครื้นเครง กันไปทั้งครู และนักเรียน    กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  พวกเราขอสนับสนุน  เป็นอย่างยิ่งครับ........

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...christmas_hot.gif


ball.gif

 

เมื่อวันที่  9  ก.ย. 2556   นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  และคณะ   ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร คือ ด.ช.อดิศร  พวงนาค  โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และ คณะครู  ให้การต้อนรับ  ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...canvas_hot.gif
 star01.gif

กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2

       เมื่อวันที่  28-30 สิงหาคม  2556  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดย ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต และ รองฯ สมมาตร  กลิ่นเกษร  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 3 ห้อง  จำนวน  80  คน และคณะครู  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2  ณ 27 รีสอร์ท  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี งานนี้ จะสนุกสนานกว่ารุ่นแรกหรือเปล่า  ไปชมกันเองนะครับ.....


 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่...canvas_hot.gif
star01.gif 

กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1

       เมื่อวันที่  21-23  สิงหาคม  2556  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดย ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต และ รองฯ สมมาตร  กลิ่นเกษร  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2  จำนวน  80  คน และคณะครู  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1   ณ 27 รีสอร์ท  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี งานนี้ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและเป็นกันเอง จากทุกฝ่าย.....

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

142  หมู่ 1  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 481477   โทรสาร 035 - 481477

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ 1024 *768  IE 5.0 ขึ้นไป

webmaster :  sa_jaimun@yahoo.co.th  ,  niphawan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ฯ
   สุขศึกษา ฯ
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ - เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้เลื่อยลันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดย  นายกิติศักดิ์   นามเสน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of Thailand โดย  นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม 
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน  วิชาลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
บทคัดย่อผลการพัฒนาทักษะชีวิตการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษ
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษร
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานและเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 " ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี โดย นายวีรพล  มณีพงษ์

 

 บทเรียนออนไลน์ บ.จ.5

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมา

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2552

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2553

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2554

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2555

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2556
anipatern01_a.gif

anipatern01_a.gif

 ผลงานของนักเรียน

bullet_star.gif เครื่องมือภูมิศาสตร์

bullet_star.gif ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์

bullet_star.gif การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม1245

bullet_star.gif ทวีปยุโรป

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

bullet_star.gif 

bullet_star.gif 

bullet_star.gif