..^.^..  นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี  ..^.^..

 

90.0 Sport Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
95.5 Virgin Hitz
101.5 วิทยุจุฬา

 

นางสาวฐิติพร   หงษ์โต
สมาชิกเครือข่ายครูดี
สารจากผู้อำนวยการ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด

 

   ประวัติโรงเรียน

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   แผนผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โรงเรียนวิถีพุทธ

 พันธมิตรของโรงเรียน

bullet_star.gif ค่ายลูกเสือครูเชึยร

 กิจกรรมชาวบรรหาร 5

christmas.gif

 ball.gif

วันที่   15   มกราคม   2558
Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ปีที่ 29

15 Á¡ÃÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ´Ñ§¹Ñé¹·Ò§âçàÃÕ¹จึงได้จัดกิ¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­âçàÃÕ¹à»ç¹»ÃШÓàËÁ×͹·Ø¡»Õ  ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต    ผู้อำนวยการâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    ·ÓãËé¾Ç¡àÃÒªÒǺÃÃËÒà 5 ·Ø¡¤¹ ä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÍÔèÁºØ­ ¡Ñ¹¶éǹ˹éÒ    ªèǧàªéÒ ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµÑ¡ºÒµÃ¢éÒÇÊÒÃÍÒËÒÃáËé§  ´Ù˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ ¤§¨Ð´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҷӺحÃèÇÁ¡Ñ¹  ¹Ð¤ÃѺ......ªèǧÊÒÂ æ ·Ó¾Ô¸Õ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧฆ์   ÃèÇÁ¡Ñ¹·Ñ駼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ  ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅкؤÅҡ÷ء·èÒ¹µèÒ§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ ถวายกองผ้าป่าá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦ì  à¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡è¾Ç¡àÃÒªÒÇ ºÃÃËÒà 5   งานนี้อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
วันที่  ๗-๙  มกราคม  ๒๕๕๘      ณ ค่ายลูกเสือไผ่สีทอง     อ.ด่านช้าง   จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองฯ มนตรี  อวชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของค่าย พร้อมทั้งวิทยากรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการ   ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของเราได้รับความรู้ทักษะทางลูกเสือ และสนุกสนานควบคู่กันไป


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
 "พิกุลเกมส์  ครั้งที่ 28"

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557  ท่าน รองฯวาทิตย์  ใจธรรม  รองนายก อบต.บางตาเถร  ให้เกียรติ เป็น  ประธาน  ในพิธีเปิดกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2557 พิกุลเกมส์  ครั้งที่  28  ณ สนามกีฬา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมีผู้ใหญ่สาธิต   จิวเจริญกาล   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5    และ ท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และท่านผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียง   ให้การต้อนรับ   ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย  อาทิเช่น  การประกวดขบวนพาเหรด    ประกวดเชียร์ลีดเดอร์   และกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันกีฑา  ที่สนุกสนาน  นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราลูกเเขียว - เหลือง รอคอย   
 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 spark.gif

" พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  "
 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๗  ท่าน  ผอ.  ฐิติพร  หงษ์โต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาส  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕    เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทุก ๆ คน  ท่านได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนทุกคนให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ   และได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินจัดขึ้น  โดยมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เป็นผู้ดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อแห่งปวงชนชาวไทย  บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง และได้รับความรู้ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

วันวชิราวุธ
25  พฤศจิกายน 2557

ท่าน รองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2557  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก   พร้อมกันนั้นได้นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ให้กองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของเราได้คิดทบทวนและระลึกถึงพระองค์ท่าน   และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง   เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ball.gif

 

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2557

 เมื่อวันที่ก.ค.  2557  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้จัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  มีกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา    ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ สมชาย  มนาโป  และสวดมนต์ให้จิตใจสงบ ตอนบ่ายได้แห่ขบวนเทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ  จำนวน 2 วัด  ได้แก่วัดบางสาม  วัดไผ่โรงวัว ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ    งานนี้รับบุญกันไปโดยถ้วนทั่วทุกคน

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1  กรกฎาคม 2557

       ท่าน รองฯ สมมาตร   กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้กับกองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง พี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ของเราก็ร่วมแรงแข็งขัน เป็นอย่างดี  น่ารัก จริง ๆ  เลย.......

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

เมื่อวันอังคารที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  ฯพณฯ บรรหาร    ศิลปอาชา  มอบหมายให้ท่าน วราวุธ  ศิลปอาชา  
 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิบรรหาร แจ่มใส    ศิลปอาชา”   
ประจำปี ๒๕๕๗   ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ท่านปรีชา  โชติทวีวัฒน์  นายอำเภอสองพี่น้อง    ตัวแทนจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗   ท่าน ผู้บริหาร จาก สพม. เขต ๙ , สพป. เขต ๒ และ   ท่าน ผญ.สาธิต  จิวเจริญกาล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน  ในเขตอำเภอสองพี่น้อง  ให้การต้อนรับ

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...christmas_hot.gif


ball.gif

วันสุนทรภู่  ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๒๙  น.   ท่าน รองฯสมมาตร   กลิ่นเกษร  รองฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี เนื่องใน " วันสุนทรภู่ " 
ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานขึ้น    ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงท่านกวีเอกของโลก  ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณกรรมต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือในแต่ละระดับชั้น   การแต่งโคลง   ฉันท์  กาย์พ  กลอน  ฯ   รวมถึงการสร้างสรรค์ตัวละครในวรรณคดี  เรื่องพระอภัยมณี  ด้วยวัสดุเหลือใช้  ของแต่ละระดับชั้น  ในงานนี้ลูก ๆ ของเราได้ออกแบบดีไซต์  กันสุดกำลังความสามารถ   ผลงานปรากฎ  ตามที่เห็นนี้ครับ.....  ชั้นไหนได้รับรางวัลกันบ้าง  ชมกันเอาเองนะครับ..... ผลงานสุดยอดทั้ง  นั้น  เป็นที่ลำบากใจของคณะกรรมการตัดสินเป็นอย่างยิ่ง.......


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...canvas_hot.gif
 star01.gif

เมื่อวัน์ที่ 26  มิ.ย. 2557 เวลา 09.00 น.  ท่าน รองฯสมมาตร   กลิ่นเกษร    รองฯ ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2557  เพื่อสืบสานต่อประเพณีที่ดีงาม  เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้    ในงานนี้มีกิจกรรมการประกวดพานดอกไม้   แบ่งเป็น  2  ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข  ทั้งครู และนักเรียน  บรรดาศิษย์เก่าที่ทราบข่าวก็ได้เดินทางมาร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณของครู  กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  พวกเราขอสนับสนุน  เป็นอย่างยิ่งครับ........

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...christmas_hot.gif


ball.gif

 

  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.  2557 เวลา  13.00 น.  ท่าน สมศักดิ์   ธรรมชัยเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เกียรติเป็นประธาน  ในการจัดอบรมนักเรียนในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5   โดยมีท่าน โกวิท   เศรษฐชยานนท์   ประธานผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครับ  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5  โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ณรงศักดิ์   จันทรสูตร  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย  ให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทีมวิทยากร ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ  นำทีมโดย  อ.ยุทธ   แสงทองดี และทีมงาน ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียนของเรา  และพร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานจากกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล  มีทั้งแจกและแถมมากมาย ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ครับ ..........

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...canvas_hot.gif
 star01.gif

  โครงการเตือนใจวัยใสป้องกันภัยท้องก่อนวัยอันควร

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.  2557 เวลา 09.00 น.  ท่าน รองฯวาทิตย์   ใจธรรม  รองฯนายก อบต.บางตาเถร ให้เกียรติเป็นประธาน  ในการจัดอบรมนักเรียนโครงการเตือนใจวัยใสป้องกันภัยท้องก่อนวัยอันควร    โดยมีท่าน รองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้กันนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา 5  โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บางตาเถร  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ นายธนชาติ  บริสุทธิ์   นายอานนท์  วันลา  นายธนาศิลป์   ทองสมจิต และนายกษดิ์เดช   เกตุมณี  ร่วมเป็นวิทยากร  ให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียนของเรา  พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ   เกม  ที่หลากหลาย  เป็นกันเองควบคู่กันไปด้วย   


 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
star01.gif 

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางจิต  
รุ่นที่ 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  4
วันที่  16 -17  มิถุนายน  2557

ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2557  ท่าน รองฯมนตรี   อวชัย   รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  " โครงการพัฒนาสุขภาวะทางจิต "   ให้กับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างสมาธิ   ฝึกควบคุมจิต  นั่งสมาธิ  เดินสมาธิ  โดยมีคุณครูแม่ชี   จากวัดท่าจัด  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยกับ คุณครูอดิศร   พานสร้อย   ร่วมเป็นวิทยากร  งานนี้อิ่มบุญกันไปตาม ๆ กัน  ครับ.....

   

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

การให้ความรู้
ด้านยาเสพติดและกฎหมายจราจรแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน   2557   ในเวลา  09.00 น.    ท่าน ผู้อำนวยการ ฐิติพร   หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและกฎหมายจราจร" ให้กับนักเรียนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ของเรา   เพื่อจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ลดอุบัติเหตุและป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน   ของเรา   โดยการนำของ พ.ต.ท.สมหวัง   สุขผ่อง  สวป. สภ.บางตาเถร และทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ  จาก สภ. บางตาเถร  ร่วมเป็นวิทยากร  ในการอบรม  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  กับกิจกรรมดี ๆ  เพื่อเยาวชนไทย...ครับ...


  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
 เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2557   ในเวลา  09.00 น.    ท่าน ผู้อำนวยการ ฐิติพร   หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  เพื่อจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี    เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  ในงานนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบทุนการศึกษานักเรียนดีของแต่ละห้องเรียน     เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กดีศรีบรรหารฯ 5  ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนดีเท่านั้นที่จะได้รับทุน  การเป็นคนดีสมควรที่จะได้รับรางวัลและการยกย่อง เช่นกันซึ่งปัจจุบันสังคมกำลังต้องการเป็นอย่างมาก  .......

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

สังสรรค์  ผูกพันใจ  ขอให้โชคดี

GOOD LUCK

24  กุมภาพันธ์  2557  

         โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง ครูจีน Miss Sudan  ครูฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีน   และนักศึกษาฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์)  วิทยายาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรีที่มาอยู่กับเรา เป็นเวลา 1 ปี เต็ม  ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ๆ  กลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนของชาติต่อไป....

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2556
       เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์   2557   ในเวลา  13.00  น.   ท่าน รองฯ ชวัติ  ชโลธร  รักษาการรอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 2556  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่นพิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ปาฐกถาธรรม โดย พระอารย์สมชาย  มนาโป  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป

 


 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

"บรรหาร 5 นิทรรศ ครั้งที่ 9 "

เมื่อวันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์ 2557   ท่าน ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม. เขต 9 รักษาการ ผอ.  สพม. เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "บรรหาร 5 นิทรรศ  "  ครั้งที่ 9    ณ อาคาร 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย  ทั้งด้านวิชากการ  กีฬา  บรรยายธรรม  มารยาทไทย  คัดลายมือ  ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ตอบปัญหาอาเซียน คิดเลขเร็ว  วาดภาพ  ร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ฯลฯ    บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง..


                  
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

ball.gif

กิจกรรมทอดผ่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  โดยได้รับความอนุเคราาะห์จาก  ท่านพระครูสุวรรณชินวัฒน์  รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และคุณบุษบา  จันทร์สว่าง  ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ในการนี้คณะครูและนักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมกันทำบุญจัดพุ่มผ้าป่า  กันทุกห้องทุกชั้น  มีการแห่พุ่มผ้าป่ากันอย่างสนุกสนาน  ในงานนี้ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานควบคู่กันไป

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

ball.gif

กีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 42
 " สุพรรณบุรีเกมส์ "
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต และท่านรองฯสมมาตร  กลิ่นเกษร  ได้รับเกียรติจากจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 42  สุพรรณบุรีเกมส์ ณ โรงยิมนาสติก โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ 5 - 15  มกราคม  2557 คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเติมที่ในการจัดเตรียมสนาม การตกแต่ง  รวมทั้งพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2557  ที่ผ่านมา  และได้รับเกียรติ จากท่าน รองฯ บำรุง  เสียงเพราะดี   รองฯผอ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกียรติ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร จาก สพม. เขต 9  ให้เกียรติร่วมงาน  ตลอดจนนักกีฬายิมนาสติกจาก 77  จังหวัด ผู้ควบคุมทีม  คณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  พิธีเปิดจะตระการตาขนาดไหนเชิญชมกันเองนะครับ....

ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

HAPPY NEW YEAR 2014
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยท่าน ผอ.ฐิติพร  หงษ์โต  ได้จัดกิจกรรม งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557   เหมือนทุก ๆ ปี  มีกิจกรรมหลากหลายให้สนุกสนานกัน ปีนี้ ใครจะพิชิตรับรางวัลใหญ่ของทางโรงเรียนไปลุ้นกันเองนะครับ.....
  


   
ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 spark.gif

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

142  หมู่ 1  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 481477   โทรสาร 035 - 481477

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ 1024 *768  IE 5.0 ขึ้นไป

webmaster :  sa_jaimun@yahoo.co.th  ,  niphawan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ฯ
   สุขศึกษา ฯ
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ - เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้เลื่อยลันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดย  นายกิติศักดิ์   นามเสน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of Thailand โดย  นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม 
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน  วิชาลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
บทคัดย่อผลการพัฒนาทักษะชีวิตการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษ
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษร
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานและเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 " ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี โดย นายวีรพล  มณีพงษ์

 

 บทเรียนออนไลน์ บ.จ.5

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมา

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2552

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2553

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2554

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2555

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2556
anipatern01_a.gif

anipatern01_a.gif

 ผลงานของนักเรียน

bullet_star.gif เครื่องมือภูมิศาสตร์

bullet_star.gif ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์

bullet_star.gif การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม1245

bullet_star.gif ทวีปยุโรป

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

bullet_star.gif 

bullet_star.gif 

bullet_star.gif