..^.^..  นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี  ..^.^..

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รับเรื่องร้องเรียน

 

นางอุบลวรรณ  ขำขจร
สารจากผู้อำนวยการ

bj5.school@banharn5.ac.th

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด

 

   ประวัติโรงเรียน

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   แผนผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โรงเรียนวิถีพุทธ

 พันธมิตรของโรงเรียน

bullet_star.gif ค่ายลูกเสือครูเชึยร

 กิจกรรมชาวบรรหาร 5

spark.gif

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  
ประจำปีการศึกษา  2559

เมื่อวันพุธที่  15  มีนาคม  2560  ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ.ซี    ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร"  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ให้การต้อนรับ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และเป็นกันเอง มีความสุข ด้วยกันอย่างถ้วนหน้า.....

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2559
       เมื่อวันที่ 3  มีนาคม   2560 ในเวลา  13.00  น.   ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 2559 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น พิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ร่วมกันขับร้องเพลง"มาร์ชบรรหาร5"  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน ในงานนี้ท่าน ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้รับโควต้า เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนของเราอีกด้วย  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป  บรรยากาศทั้งอาลัย อำลา ปลื้มปิติ กันไปทั้งครู และนักเรียน    กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  สมควรแล้วที่จะอนุรักษ์ไว้ตลอดไป  นะครับ........

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

นิทรรศการ "บรรหาร 5 นิทรรศ"  ครั้งที่ 12

พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2560    ท่าน รองฯ วาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "บรรหาร 5 นิทรรศ  "  ครั้งที่ 12    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย  ทั้งด้านวิชาการ  กีฬา  บรรยายธรรม  มารยาทไทย  คัดลายมือ  ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ตอบปัญหาอาเซียน คิดเลขเร็ว  วาดภาพ  ร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   พร้อมทั้งได้ เปิดงานถนนวิชาการ  ซึ่งเป็นการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  มาร่วมเปิดบู๊ต 108 อาชีพ และได้นำเครื่องเสียงมาช่วยในงานนี้  ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๙ น.  นางอุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13-15  มกราค 2560   คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดย ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร   ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยมี   นายเลียง โทคำเวช   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคานและคณะครูให้การต้อนรับ..ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้....บรรยากาศเป็นกันเอง..ครับ

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ปีที่ 31

เนื่องด้วย วันที่  15 Á¡ÃÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ´Ñ§¹Ñé¹·Ò§âçàÃÕ¹จึงได้จัดกิ¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­âçàÃÕ¹ à»ç¹»ÃШÓàËÁ×͹·Ø¡»Õ  ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รองฯวาฑิต  ใจธรรม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   โดยมีท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร    ผู้อำนวยการâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5ให้การต้อนรับ ·ÓãËé¾Ç¡àÃÒªÒǺÃÃËÒà 5 ·Ø¡¤¹ ä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÍÔèÁºØ­ ¡Ñ¹¶éǹ˹éÒ   มี¾Ô¸Õ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧฆ์   ÃèÇÁ¡Ñ¹·Ñ駼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ  ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅкؤÅҡ÷ء·èÒ¹µèÒ§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ   à¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡è¾Ç¡àÃÒªÒÇ ºÃÃËÒà 5   งานนี้อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า´Ù˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ  ¤§¨Ð´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҷӺحÃèÇÁ¡Ñ¹  ¹Ð¤ÃѺ......

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

  พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและกิจกรรมถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม  2559  เวลา   09.19 น.    คณะผู้บริหาร นำโดย ท่าน  ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ร่วมกันบำเพ็ยกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความรักความภักดีและความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ด้วยการร่วมกันแปลอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเทอดพระเกียรติ  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯวาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...
 ball.gif

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559
 "พิกุลเกมส์  ครั้งที่ 30"

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน  2559  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2559  พิกุลเกมส์  ครั้งที่  30  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี คณะกรรมการจัดงานนำโดย อ.จักรวาล  เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้การต้อนรับ   ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลายแต่เรียบง่ายโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเสริม สร้างวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  อาทิเช่น  การประกวดขบวนพาเหรด    ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  และกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน มี  ชักกะเย่อ  แย้ลงรู  เรือบก  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราลูกเเขียว - เหลือง รอคอย

   

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
25  พฤศจิกายน 2559

ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2559  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก   พร้อมกันนั้นได้นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ให้กองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของเราได้คิดทบทวนและระลึกถึงพระองค์ท่าน   และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง   เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
 

 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
วันที่  ๑๗-๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙      
ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ  ต.จระเข้เผือก   อ.ด่านมะขามเตี้ย   จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ  ต.จระเข้เผือก   อ.ด่านมะขามเตี้ย   จ.กาญจนบุรได้รับการต้อนรับจากเจ้าของค่าย พร้อมทั้งวิทยากรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการ   ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของเราได้รับความรู้ทักษะทางลูกเสือ และสนุกสนานควบคู่กันไป

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
          เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ย. 2559 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ นำโดยท่าน ผอ.อุบลวรรณ ขำขจร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช
 

ball.gif

พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ท่าน ผอ.อุบลวรรณ ขำขจร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมลงนามในพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
 

ball.gif

พิธีทอดผ่าป่ามหากุศล พัฒนาการศึกษา

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่  21 สิงหาคม  2559  เวลา  10.19 น.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  นำโดยท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศล พัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจัดซื้อสื่อการสอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ททีวี  ให้กับนักเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณหญิงแจ่มใส  ศิลปอาชา และ ฯพณฯ กัญจนา  ศิลปอาชา  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีท่านปรีชา   โชติทวีวัฒน์  นายอำเภอสองพี่น้อง  นายบำรุง  เสียงเพราะดี  รอง ผอ. สพมใ เขต 9 และ ผู้บริหารจากโรงเรียนในเขตใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ   คณะครูผู้ปกครอง  และนักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมกันทำบุญจัดพุ่มผ้าป่า  กันทุกห้องทุกชั้น  มีการแห่พุ่มผ้าป่ากันอย่างสนุกสนาน  ในงานนี้ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานควบคู่กันไป

"ปั่นเพื่อการศึกษา  ชมวิถีชีวิตท้องทุ่ง  เส้นทาง 4 จังหวัด"
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา
5 
ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21  ส.ค.2559  เวลา  08.09 น.   ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ ซี  ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด งาน "ปั่นเพื่อการศึกษา  ชมวิถีชีวิตท้องทุ่ง  เส้นทาง 4 จังหวัด" ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  พร้อมทั้งนักปั่น  จากจังหวัดต่าง ๆ  จำนวน 1000 กว่าคัน โดยมี ท่าน รองฯ วาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายก อบต.บางตาเถร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  คณะครู  นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนในเขตใกล้เคียง  ให้การต้อนรับ  นักปั่นทุกคนดูมีความสุขและพึงพอใจในการต้อนรับของทีมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง...ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์การดูแลความปลอดภัยการจราจร จากตำรวจทางหลวง  สุพรรณบุรี นำขบวนปั่น ตลอดเส้นทาง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.บางตาเถร  สภ.ลาดบัวหลวง  สภ.ไทรน้อย และสภ.บางเลน    หน่วยกู้ภัย จากมูลนิธิเสมอกัน รถกู้ภัย  กู้ชีพ  จาก อบต.บัวปากท่า, อบต.บางเลน, อบต.บางหลวง ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียนร้อย  ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 spark.gif


วันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559

ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559  

       เวลา  09.00น.   ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  เนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ "  ท่านได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่าน  ซึ่งได้ทรงกระทำเพื่อพวกเราชาวไทยไว้มากมาย  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน  21  ท่าน  พร้อมให้โอวาทกับพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน.....ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  ไปอีกนานเท่านาน...

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2559

            เมื่อวันอังคารที่ 9 ส.ค. 2559  เวลา  08.39 น.  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" (วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่ บ้านหว้ากอ )  มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  อาทิเช่น  Science Show  โดยนักเรียนชั้น ม.5/1  ละครวิทยาศาสตร์ เรื่องภาวะโลกร้อน  ดโย นักเรียนชั้น ม.6/1  กิจรรมกลุ่ม   ฯลฯ  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้ไปด้วยพร้อมๆ กัน.....

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2559  เวลา  08.29 น.  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ให้เกียรติเป็นประธานใน กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร  พร้อมด้วย คณะครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร  ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุุยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป....

 

 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ball.gif

พิธีมอบทุนการศึกษา  มูลนิธิบรรหาร แจ่มใส ”   ปีที่ ๒๗
โดย
  ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา    
 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ.ซี   
คุณสุวรรณา  ศิลปอาชา 
นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมีท่าน ผอ.อุบลวรรณ ท ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ท่าน รองฯวาฑิตย์  ใจธรรม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   ท่านปรีชา  โชติทวีวัฒน์  นายอำเภอสองพี่น้อง    ตัวแทนจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗   ท่าน ผู้บริหาร จาก สพม. เขต ๙ , สพป. เขต ๒ , พร้อมทั้ง ดร.ปิยะพจน์  เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน  ในเขตอำเภอสองพี่น้อง  ให้การต้อนรับ


มบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

พิธีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา  

ประจำปีการศึกษา  2559

 เมื่อวันที่  14  ก.ค.  2559  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้จัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่าน รองฯ วาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ด้วย  ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   และได้แห่ขบวนเทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ  จำนวน 3 วัด  ได้แก่วัดบางสาม  วัดไผ่โรงวัว และวัดบัวปากท่า ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ    งานนี้รับบุญกันไปโดยถ้วนทั่วทุกคน


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

ball.gif

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1  กรกฎาคม 2559

ท่าน รองฯ สมมาตร   กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้กับกองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง พี่น้องลูกเสือ-เนตรานรี ของเราก็ร่วมแรงแข็งขัน เป็นอย่างดี  น่ารัก จริง ๆ  เลย.......


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

พิธีบำเพ็ญกุศลศพในการถึงแก่อนิจกรรมครบ 60 วัน  

ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา   นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 น. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  นำโดยท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการสถานศึกษา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ในการถึงแก่อนิจกรรมครบ 60 วัน ของ  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพล  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  8  รูป  เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระคุณ และไว้อาลัย ในการจากไปของท่าน......

 


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่น
ี่

star01.gif

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

                  เมื่อวัน์ที่ 16  มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น.  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อสืบสานต่อประเพณีที่ดีงาม  เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้   นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน  123 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,230,000  บาท  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข  ทั้งครู และนักเรียน  บรรดาศิษย์เก่าที่ทราบข่าวก็ได้เดินทางมาร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณของครู  กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  พวกเราขอสนับสนุน  เป็นอย่างยิ่งครับ........


 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 2559  เวลา  08.09 น.  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  ในวันที่  9 มิ.ย.2559 นี้ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสวดมนต์ไหว้พระ  ฟังธรรมจากพระอาจารย์สมชาย มนาโป จากวัดไผ่โรงวัว  พร้อมทั้งเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใส่เสื้อเหลืองถวายเป็นพระราชกุศล  ช่วงบ่าย เวลา  14.49 น. ครูที่ปรึกษา  นำนักเรียนในชั้นของตนเองร่วมกันพัฒนาเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน


 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ball.gif

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 ปีการศึกษา 2559

วันที่  4-5  มิถุนายน  2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

ท่าน ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  " ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน " ประจำปีการศึกษา 2559   ชั้น ม.2 , ม.5 ในวันที่  4  มิ.ย.  2559   และชั้น ม.3 , ม.6  ในวันที่  5  มิ.ย.  2559     เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมจริธรรมให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี   ในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร  จากวัดพยัคฆาราม  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  มีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย มีทั้งสาระและความรู้ควบคู่กันไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  

ประจำภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ท่าน ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเ  เพื่อแนะนำระเบียบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเรียนซ้ำชั้น  เพื่อเราจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี    เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  บรรยากาศ เป็นกันเอง มาก ครับ .......  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


 "ค่ายศิษย์ดี  ศรี บจ.5"
ประจำ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  6-9  พฤษภาคม  2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

ท่าน ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  " ค่ายศิษย์ดี ศรี บจ.5 "   เพื่อปรับพื้นฐานด้านความรู้และสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4  ของเรา   ประจำปีการศึกษา 2559   ในการนี้ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย มีทั้งสาระและความรู้ควบคู่กันไป

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

star01.gif

ball.gif

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

142  หมู่ 1  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 481477   โทรสาร 035 - 481477

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ 1024 *768  IE 5.0 ขึ้นไป

webmaster: admin@banharn5.ac.th,sa.jaimun@gmail.com ,niphawan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ฯ
   สุขศึกษา ฯ
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ - เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้เลื่อยลันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดย  นายกิติศักดิ์   นามเสน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of Thailand โดย  นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม 
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน  วิชาลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
บทคัดย่อผลการพัฒนาทักษะชีวิตการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษ
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษร
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานและเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 " ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี โดย นายวีรพล  มณีพงษ์

 

 บทเรียนออนไลน์ บ.จ.5

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมา

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2552

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2553

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2554

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2555

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2556
anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2557
anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2558

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2559

 ผลงานของนักเรียน

bullet_star.gif เครื่องมือภูมิศาสตร์

bullet_star.gif ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์

bullet_star.gif การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม1245

bullet_star.gif ทวีปยุโรป

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

bullet_star.gif 

bullet_star.gif 

bullet_star.gif