..^.^..  นักเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างความสามัคคี  ..^.^..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น

ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับเรื่องร้องเรียน

 

นายวีรพล  มณีพงษ์
ผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

bj5.school@banharn5.ac.th

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด

 

   ประวัติโรงเรียน

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   แผนผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โรงเรียนวิถีพุทธ

 พันธมิตรของโรงเรียน

bullet_star.gif ค่ายลูกเสือครูเชึยร

 กิจกรรมชาวบรรหาร 5

  พิธีมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4  

ประจำภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่  8  เมษายน  2561
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ท่าน ผู้อำนวยการ วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561" เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเ  เพื่อแนะนำระเบียบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเรียนซ้ำชั้น  เพื่อเราจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี    เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  บรรยากาศ เป็นกันเอง มาก ครับ .......

ายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...
 ball.gif

 

   

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6      ประจำปีการศึกษา  2560

เมื่อวันศุกร์ที่  30  มีนาคม  2561  ท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร"  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมในพิธีอย่างมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และเป็นกันเอง มีความสุข ด้วยกันอย่างถ้วนหน้า.....

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน  

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ท่าน ผู้อำนวยการ วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  " เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  เพื่อจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ในงานนี้ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น  และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนแบบก้าวกระโดด ของนักเรียนแต่ละชั้นอีกด้วย  วันนี้ถึงฝนจะตกลงมาตั้งแต่เช้ามืด  แต่ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ก็ยังคงให้ความร่วมมือเดินทางมาประชุมกันอย่างมากมาย   บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง มาก ครับ ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้.......

   

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...
 

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2560
       เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์   2561 ในเวลา  13.00  น.   ท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 2560 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น พิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ร่วมกันขับร้องเพลง"มาร์ชบรรหาร5"  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน ในงานนี้ท่าน ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้รับโควต้า เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนของเราอีกด้วย  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป  บรรยากาศทั้งอาลัย อำลา ปลื้มปิติ กันไปทั้งครู และนักเรียน    กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  สมควรแล้วที่จะอนุรักษ์ไว้ตลอดไป  นะครับ........

 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
 

นิทรรศการ "บรรหาร 5 นิทรรศ"  ครั้งที่ 13

 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2561    ท่าน รองฯ วาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "บรรหาร 5 นิทรรศ  "  ครั้งที่ 13    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย  ทั้งด้านวิชาการ  กีฬา  บรรยายธรรม  มารยาทไทย  คัดลายมือ  ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ตอบปัญหาอาเซียน คิดเลขเร็ว  วาดภาพ  ร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   พร้อมทั้งได้ เปิดงานถนนวิชาการ  ซึ่งเป็นการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับความร่วมมือจากบริษัท โซลาร์โก จำกัด ได้นำนวตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ มาสาธิตด้วย  และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  มาร่วมเปิดบู๊ต 108 อาชีพ และได้นำเครื่องเสียงมาช่วยในงานนี้  ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง

  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 18 - 20 ม.ค. 2561  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดยท่าน ผอ. วีรพล  มณีพงษ์  ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551  รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1     เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของเราต่อไป ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ต้อง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

วันที่   15   มกราคม   2561
Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ปีที่ 32

15 Á¡ÃÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ´Ñ§¹Ñé¹·Ò§âçàÃÕ¹จึงได้จัดกิ¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­âçàÃÕ¹
à»ç¹»ÃШÓàËÁ×͹·Ø¡»Õ  ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์    ผู้อำนวยการâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    ·ÓãËé¾Ç¡àÃÒªÒǺÃÃËÒà 5 ·Ø¡¤¹ ä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÍÔèÁºØ­ ¡Ñ¹¶éǹ˹éÒ    ªèǧàªéÒ ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµÑ¡ºÒµÃ¢éÒÇÊÒÃÍÒËÒÃáËé§  ´Ù˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ  ¤§¨Ð´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҷӺحÃèÇÁ¡Ñ¹  ¹Ð¤ÃѺ......

ªèǧÊÒÂ æ ·Ó¾Ô¸Õ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧฆ์   ÃèÇÁ¡Ñ¹·Ñ駼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ  ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅкؤÅҡ÷ء·èÒ¹µèÒ§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ   à¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡è¾Ç¡àÃÒªÒÇ ºÃÃËÒà 5   งานนี้อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
วันที่  ๒๑-๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐     
ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง  ต.มวกเหล็ก   อ.มวกเหล็ก   จ.สระบ
รี

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองฯมนตรี  อวชัย  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการ    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของค่าย พร้อมทั้งวิทยากรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้องตามหลักการ   ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของเราได้รับความรู้ทักษะทางลูกเสือ และสนุกสนานควบคู่กันไป และในกิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ ในคืนวันที่ 22 ธ.ค. 2560  มีทั้งความสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิง ไปถ้วนทั่วทุกตัวคน ครับ...รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย.....


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 spark.gif


การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา

              เมื่อวันศุกร์ที่   1   ธันวาคม   2560  เวลา   08.30 - 16.30 น.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  นำโดย ท่านผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน   ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.นิพนธ์  ก้องเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษ  ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้รับสาระความรู้ต่าง ๆ มากมาย ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.ธวัช  หมอยาดี  อดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  และท่าน อ.นงนุช  สวัสดิผล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมเป็นวิทยากร  เราได้รับความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของทั้ง 3 โรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง  ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
25  พฤศจิกายน 2560

ท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก   พร้อมกันนั้นได้นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ให้กองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของเราได้คิดทบทวนและระลึกถึงพระองค์ท่าน   และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง   เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

ball.gif

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560
 "พิกุลเกมส์  ครั้งที่ 31"

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560  ท่าน รองฯวาฑิต  ใจธรรม  ประธานสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2560 พิกุลเกมส์  ครั้งที่  31  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้การต้อนรับ   โดยมีคณะกรรมการจัดงานนำโดย อ.อดิศร  พานสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา  ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมหลากหลายแต่เรียบง่ายโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเสริม สร้างวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  อาทิเช่น  การประกวดขบวนพาเหรด    ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  และกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน มี  ชักกะเย่อ  วิ่งสามขา    เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราลูกเเขียว - เหลือง รอคอย  

 


 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ball.gif

สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน  

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่  15  พฤศจิกายน  2560
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ท่าน ผู้อำนวยการ วีรพล  มณีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  " เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  เพื่อจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ในงานนี้ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น  และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนแบบก้าวกระโดด ของนักเรียนแต่ละชั้นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ท่าน พงศ์พิชาญ  ดามาพงษ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง มาก ครับ ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้......


มบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

ยินดีต้อนรับ  

ท่าน ผอ.วีรพล  มณีพงษ์  
ผู้อำนวยการคนใหม่..ของเรา  ชาวเขียว-เหลือง  กลับคืนสู่เหย้า   ด้วยความยินดี เป็นอย่างยิ่ง....
 ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

ball.gif

เกษียณ  เกษมสันต์  สราญใจ

๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

 อำลา..อาลัย..ด้วยรักและผูกพัน..กับท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร   แสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจากท่าน วิศิษย์  อนันต์วรปัญญา  นายอำเภอสองพี่น้อง  มาเป็นประธาน  ท่าน สุวัฒน์ - คุณนิตวัฒน์  จันทร์สว่าง  อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2  ท่าน รองฯบำรุง  เสียงเพราะดี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   พร้อมด้วย ท่านผู้บริหารทั้ง อดีต  และปัจจุบัน รวมถึงท่าน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หลากหลายหน่วยงาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่าน  บรรยากาศ  สนุกสนานเป็นกันเอง  ทางคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง


ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

 ball.gif

วันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2560

ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2560  เวลา  09.00น.   ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ  85  พรรษา  เนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ "  ด้จัดกิจกรรมโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระองค์ท่าน และ พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารปิ่นโตแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  ท่านได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่าน  ซึ่งได้ทรงกระทำเพื่อพวกเราชาวไทยไว้มากมาย    พร้อมให้โอวาทกับพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน.....ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  ไปอีกนานเท่านาน...ต่อจากนั้นเวลา  10.19 น.  ได้จัดกิจกรรม "12 สิงหาคม ปลูกดอกดาวเรืองวันแม่ น้อมเกล้าส่งเสด็จพ่อ  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย "  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณหน้าเสาธงหน้าอาคาร 1  ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี  มีความสุขกันทั่วหน้าทั้งครูและนักเรียน.....

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยท่านผู้อำนวยการอุบลวรรณ  ขำขจร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เวลา  08.19 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 12 รูป บริเวณหน้าอาคาร 1  เวลา  09.00 น.  พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรของประธานนักเรียน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อจากนั้น  เวลา  09.39 น. ผู้อำนวยการอุบลวรรณ  ขำขจร  เป็นประธานในการมอบต้นไม้ทองอุไร  ให้กับนักเรียนและข้าราชการครูในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อบริเวณสนามหน้าโรงเรียน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ร่วมด้วยช่วยกันกันทำความสะอาดโรงเรียนในทุกอาคารเรียน และนักเรียนส่วนหนึ่งมีจิตอาสาออกไปช่วยทำความสะอาดวัดบางสาม...... เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

พิธีมอบทุนการศึกษา  
มูลนิธิบรรหาร แจ่มใส ”   
ปีที่ ๒๘
โดย
 
ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา    
 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ.ซี   
คุณสุวรรณา  ศิลปอาชา 
นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประจำปี ๒๕๖๐  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมีท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ท่าน รองฯวาฑิตย์  ใจธรรม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   ท่านวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง    ตัวแทนจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗   ท่าน ผู้บริหาร จาก สพม. เขต ๙ , สพป. เขต ๒ , พร้อมทั้ง ดร.ปิยะพจน์  เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน  ในเขตอำเภอสองพี่น้อง  ให้การต้อนรับ


 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

star01.gif

 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. อบต.บางตาเถร ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "ทำดอกไม้จันทร์" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน วิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ และแกนนำนักเรียน จำนวน ๑๒๐ คน เข้ารับการอบรม เพื่อขยายผลเพื่อทำดอกไม้จันทร์ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ดอก เพื่อมอบให้ อำเภอสองพี่น้อง และ สพม.เขต ๙ ต่อไป ....


 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 ball.gif

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  

ประจำปีการศึกษา  2560

 เมื่อวันที่  ก.ค.  2560  เวลา 08.30 น.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้จัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ด้วย  ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  และได้แห่ขบวนเทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ  จำนวน 3 วัด  ได้แก่วัดบางสาม  วัดไผ่โรงวัว และวัดราษฎร์สามัคคี   ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ    งานนี้รับบุญกันไปโดยถ้วนทั่วทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1  กรกฎาคม 2560

ท่าน รองฯ ชวัติ  ชโลธร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ให้กับกองลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     และเชิญชวนให้พี่น้องลูกเสือของเราร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับนักเรียนทุกคน  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง พี่น้องลูกเสือ-เนตรานรี ของเราก็ร่วมแรงแข็งขัน เป็นอย่างดี  น่ารัก จริง ๆ  เลย.......  ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

                  เมื่อวัน์ที่ 8  มิ.ย. 2560  เวลา 09.00 น.  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อสืบสานต่อประเพณีที่ดีงาม  เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให พร้อมกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู  ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม   นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน  28 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  28,000  บาท  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข  ทั้งครู และนักเรียน  บรรดาศิษย์เก่าที่ทราบข่าวก็ได้เดินทางมาร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณของครู  กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  พวกเราขอสนับสนุน  เป็นอย่างยิ่งครับ........

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

star01.gif

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
" ศิษย์ดี...ศรีบรรหาร 5 "
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 6 - 9  พฤษภาคม  2560
 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

 เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม   2560  ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4  ประจำปีการศึกษาี 2560   มีกิจกรรมหลากหลาย จากจาก 5 กลุ่มสาระฯหลัก  กิจกรรมนันทนาการ  ร่วมกันขับร้องเพลง"มาร์ชบรรหาร5"  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน   

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

spark.gif

มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  

ประจำภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  9  เมษายน  2560
ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

ท่าน ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560" เพื่อเป็นการพบปะกับ ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเ  เพื่อแนะนำระเบียบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเรียนซ้ำชั้น  เพื่อเราจะได้ช่วยกันประสานความร่วมมือร่วมใจ  ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูก-ศิษย์ ของเรา  ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี    เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  บรรยากาศ เป็นกันเอง มาก ครับ .......

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

spark.gif

ผลการทดสอบระดับชาติ
ของสำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา  2559

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ที่ทำคะแนนการทดสอบระดับชาติ ของสำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าระดับประเทศ    ส่วนอีก 3 สาระถือว่าคะแนนใกล้เคียงระดับประเทศไม่ทิ้งห่างมาก  ต้องขอขอบคุณ  คุณครูทุกท่านที่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  และต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคน  ที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเช่นกันครับ.....

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  
ประจำปีการศึกษา  2559

เมื่อวันพุธที่  15  มีนาคม  2560  ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ.ซี    ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร"  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ให้การต้อนรับ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และเป็นกันเอง มีความสุข ด้วยกันอย่างถ้วนหน้า.....

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ..

ปัจฉิมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา 2559
       เมื่อวันที่ 3  มีนาคม   2560 ในเวลา  13.00  น.   ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษาี 2559 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น พิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ร่วมกันขับร้องเพลง"มาร์ชบรรหาร5"  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยรักซึ่งกันและกัน ในงานนี้ท่าน ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้รับโควต้า เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนของเราอีกด้วย  รวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป  บรรยากาศทั้งอาลัย อำลา ปลื้มปิติ กันไปทั้งครู และนักเรียน    กิจกรรมดี ๆ  แบบนี้  สมควรแล้วที่จะอนุรักษ์ไว้ตลอดไป  นะครับ........

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

นิทรรศการ "บรรหาร 5 นิทรรศ"  ครั้งที่ 12

พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2560    ท่าน รองฯ วาฑิตย์  ใจธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "บรรหาร 5 นิทรรศ  "  ครั้งที่ 12    ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดยมี ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย  ทั้งด้านวิชาการ  กีฬา  บรรยายธรรม  มารยาทไทย  คัดลายมือ  ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ตอบปัญหาอาเซียน คิดเลขเร็ว  วาดภาพ  ร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   พร้อมทั้งได้ เปิดงานถนนวิชาการ  ซึ่งเป็นการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  มาร่วมเปิดบู๊ต 108 อาชีพ และได้นำเครื่องเสียงมาช่วยในงานนี้  ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๙ น.  นางอุบลวรรณ  ขำขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13-15  มกราค 2560   คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำโดย ท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร   ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยมี   นายเลียง โทคำเวช   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคานและคณะครูให้การต้อนรับ..ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้....บรรยากาศเป็นกันเอง..ครับ

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...


Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ปีที่ 31

เนื่องด้วย วันที่  15 Á¡ÃÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹Çѹʶһ¹ÒâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5  ´Ñ§¹Ñé¹·Ò§âçàÃÕ¹จึงได้จัดกิ¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­âçàÃÕ¹ à»ç¹»ÃШÓàËÁ×͹·Ø¡»Õ  ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รองฯวาฑิต  ใจธรรม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   โดยมีท่าน ผอ.อุบลวรรณ  ขำขจร    ผู้อำนวยการâçàÃÕ¹ºÃÃËÒÃá¨èÁãÊÇÔ·ÂÒ 5ให้การต้อนรับ ·ÓãËé¾Ç¡àÃÒªÒǺÃÃËÒà 5 ·Ø¡¤¹ ä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÍÔèÁºØ­ ¡Ñ¹¶éǹ˹éÒ   มี¾Ô¸Õ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃá´è¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧฆ์   ÃèÇÁ¡Ñ¹·Ñ駼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ  ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅкؤÅҡ÷ء·èÒ¹µèÒ§ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ   à¾×èͤÇÒÁà»ç¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡è¾Ç¡àÃÒªÒÇ ºÃÃËÒà 5   งานนี้อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า´Ù˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ  ¤§¨Ð´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҷӺحÃèÇÁ¡Ñ¹  ¹Ð¤ÃѺ......

 ชมบรรยากาศเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ...ครับ ...

star01.gif

ball.gif

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

142  หมู่ 1  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035 - 528308   โทรสาร 035 - 528308

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ 1024 *768  IE 5.0 ขึ้นไป

webmaster: admin@banharn5.ac.th , niphawan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์
   สังคมศึกษา ฯ
   สุขศึกษา ฯ
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ - เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

 aniberry01_red.gifเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้เลื่อยลันดา กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โดย  นายกิติศักดิ์   นามเสน
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Folktales of Thailand โดย  นางศรัณย์พร  นิ่มทับทิม 
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน  วิชาลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
บทคัดย่อผลการพัฒนาทักษะชีวิตการประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5  จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวรพจน์  บำรุงเวช
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษ
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ของ...นายสมมาตร   กลิ่นเกษร
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานและเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 " ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อ "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน" ....นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
บทคัดย่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี โดย นายวีรพล  มณีพงษ์

 

 บทเรียนออนไลน์ บ.จ.5

 

 

 

 

 

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมา

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2552

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2553

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2554

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2555

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2556
anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2557
anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2558

anipatern01_a.gif กิจกรรมปี 2559

 ผลงานของนักเรียน

bullet_star.gif เครื่องมือภูมิศาสตร์

bullet_star.gif ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์

bullet_star.gif การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม1245

bullet_star.gif ทวีปยุโรป

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

bullet_star.gif การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

bullet_star.gif 

bullet_star.gif 

bullet_star.gif