ภาพกิจกรรม
อบรมการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,18:44   อ่าน 118 ครั้ง