ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยความสุจริต
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
Declaration of Integrity Intent
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLIT
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63