ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอน 4-31 มกราคม 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “SAVE ZONE NO NEW FACE”
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยความสุจริต
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
Declaration of Integrity Intent
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLIT
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63