ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์และวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
การเปิดซองจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์และวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ให้เป็นองค์กรต้นแบบ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนในระดับม.1 และ ม.4 และวันรายงานตัว
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
ประกาศเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ประกาศแจ้งการเลื่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
ขอแจ้งกำหนดการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
การตรวจสอบผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1, 2, 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
การตรวจสอบผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
คำประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์ (Declaration of Integrity Intent)
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64