กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุวัฒน์ ดาวเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอดิศร พานสร้อย
ครู คศ.3

นายภคภพ บานเย็น
ครูผู้ช่วย

นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี
ครูอัตราจ้าง