Banharn5 News
ผู้บริหาร และคณะครูศึกษาดูงาน "ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน" และร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 25 ครั้ง