Banharn5 News
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย – จีน ประจำปี 2565” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
“การฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมนำเสนอการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม และบริษัทสีเขียว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมนาหลักสูตร “การตรวจสอบรายงานทางการเงินและการแก้ไขปัญหาธนาคารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ”
การตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมรับมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน “บางตาเถร FA CUP ครั้งที่ 1“ ซึ่งจัดโดยตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำนักเรียนระดับชั้นม.5 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาคู่วัฒนธรรม ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
บริษัทจอร์นสัน แอนด์ จอร์นสัน ให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น” แก่นักเรียนระดับชั้นม.1-3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมกับ ศิษย์เก่า บ.จ.5 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บางตาเถร FA CUP ครั้งที่ 1” เพื่อนำเงินบริจาคโรงเรียน ณ สนามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บริหารพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูผู้สอนวิชา ศิลป์ – ธุรกิจ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรีย
ผู้บริหารและตัวแทนข้าราชการครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning)
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดบางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ณ บริเวณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ก่อนการเดินทางเข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงด้านวิถีพุทธกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการออกกำลังกาย ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้ารับรางวัล ในโครงการ “สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย SEASON 1“ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย SEASON 1“ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารและตัวแทนข้าราชการครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นำทีมนักกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปี 2565
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 “ภาษาศิลป์ ภาษาศาสตร์ งามวิลาศ วัฒนธรรม” บูรณาการโดย กลุ่มสาระฯ พลศึกษา