ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คลิปวิดีโอโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,01:40   อ่าน 355 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,14:50   อ่าน 395 ครั้ง