ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,10:40  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์ุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:08  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนานวัตกรรมด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:03  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..